NO EN

Styret

Alexandra Bech Gjørv

Styreleder

Alexandra Bech Gjørv

Alexandra Bech Gjørv

Styreleder

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, et av Europas største forskningsinstitutter med betydelig forskningsaktivitet i energibransjen. Gjørv har bred industribakgrunn fra ledende stillinger i Equinor og Norsk Hydro, der hun blant annet hadde ansvaret for utviklingen av selskapenes virksomhet innen ny Energi.

Gjørv har tidligere vært styreleder i Eidsiva Energi og styremedlem i franske Technip, Schibsted, Norske Skog og NRK. Gjørv er utdannet jurist. I 2009-2015 var hun partner i advokatfirmaet Hjort og jobbet blant annet med arbeidsrett, energirett og granskninger. Hun ledet også 22. juli-kommisjonen.

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug

Bente Sollid Storehaug

Styremedlem

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør og partner i Wizaly Nordic AS. Hun startet Digital Hverdag AS og ledet selskapet gjennom fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 har hun jobbet selvstendig som investor og mentor, og hatt styreverv for både start ups og børsnoterte virksomheter.

De fem siste årene har hun vært medgründer og styreleder i selskapet DotGlobal AS. Hun er også styreleder for Boostcom-Gruppen og styremedlem i Eika-Gruppen, Europris og The Future Group. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, og kommunikasjon fra Norges Markedshøyskole.

Bjørn Erik Næss

Styremedlem

Bjørn Erik Næss

Bjørn Erik Næss

Styremedlem

Bjørn Erik Næss sluttet i stillingen som CFO i DNB ASA 1. mars 2017, en stilling han hadde i ni år. Tidligere var han konserndirektør og CFO i Aker Kværner ASA, og hadde tilsvarende stillinger i Orkla og Carlsberg (Danmark).

Næss har omfattende erfaring fra lederposisjoner i Norge og internasjonalt de siste 25 årene. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har gjennomført et ledelsesprogram ved Darden Business School i USA.

Bård Vegar Solhjell

Styremedlem

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell

Styremedlem

Bård Vegar Solhjell er siden januar 2020 leder for Norad. Han var tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Han er nestleder i styret i stiftelsen Fritt Ord, er styremedlem i Arkitektur- og Designhøyskolen og festivalen By:larm. Tidligere var Solhjell politiker på nasjonalt nivå. Han har vært miljøvernminister, kunnskapsminister og statssekretær ved statsministerens kontor i Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering. Fra 2009-2017 var stortingsrepresentant for Akershus, og fra 2007-2015 var han nestleder i SV.

Bård Vegar Solhjell skriver faste spalter om klima, energi og andre samfunnsspørsmål i tre norske aviser. Han har utgitt fire bøker, de fleste debattbøker om sentrale økonomiske og politiske spørsmål i vår samtid. Den siste er «Jakta på makta. 12 råd for effektiv påvirkning» sammen med Ketil Raknes (2018). Solhjell er utdannet statsviter fra Universitet I Oslo.

Mari Thjømøe

Styremedlem

Mari Thjømøe

Mari Thjømøe

Styremedlem

Mari Tjømøe driver sitt eget investerings- og rådgivningsselskap. Hun har styreposisjoner i blant annet det danske skadeforsikringskonsernet Tryg AS, Scatec Solar ASA, TF Bank AB (styreleder), Norconsult AS (nestleder), Nordic Mining ASA samt i Sintefs hovedstyre. Hun var mangeårig styreleder for Norsk Investor Relations Forening.

Tjømøe var styrets nestleder, og leder revisjonsutvalget i E-CO fra 2013-2018. Hun var tidligere CFO og fungerende konsernsjef i Norwegian Property, CFO i livselskapet KLP Forsikring, og SVP i Statoil ASA (Equinor). Mari Tjømøe er Siviløkonom fra BI/American Graduate School of International business og CFA/autorisert finansanalytiker fra NHH.

Jan Knudsen

Ansattevalgt styremedlem

Jan Knudsen

Jan Knudsen

Ansattevalgt styremedlem

Jan Knudsen ble ansatt i Vinstra Kraftselskap i 1981, som er majoritetseid av Hafslund E-CO. Knudsen har fagbrev som maskinmontør, og arbeider nå som tekniker i Eidsiva Vannkrafts tekniske avdeling på Lillehammer.

Han har hatt ulike tillitsverv i EL og IT Forbundet, og er leder av EL og IT Forbundets klubb Eidsiva Vannkraft. Han har i tillegg vært forbundssekretær i EL og IT Forbundet. Knudsen er ansattevalgt styremedlem i Eidsiva Vannkraft.

Gunnar Ola Braaten

Ansattevalgt styremedlem

Gunnar Ola Braaten

Gunnar Ola Braaten

Ansattevalgt styremedlem

Gunnar Ola Braaten ble ansatt i E-CO Energis driftsavdeling i 2006. Han er utdannet elkraftingeniør, og arbeider som driftskoordinator på E-CO Energis driftssentral på Gol. Han var tidligere ansatt i NSBs vedlikeholdsenhet og i Jernbaneverket (Bane NOR). Braaten er tillitsvalgt for NITO, og har vært ansattevalgt medlem av styret i E-CO Energi Holding siden 2018.

Arvid Amundsen

Ansattevalgt styremedlem

Arvid Amundsen

Arvid Amundsen

Ansattevalgt styremedlem

Arvid Amundsen ble ansatt i E-CO Energi i 1987, og arbeider i vedlikeholdsavdelingen i Hol. Han var hovedtillitsvalgt i EL og IT Forbundets klubb Hallingdal–Aurland–Solbergfoss i 2006-2008, og var i samme periode ansattevalgt i styret i E-CO Vannkraft. Han vært plasstillitsvalgt, verneombud og hovedverneombud i flere perioder.

Amundsen er nå hovedtillitsvalgt i EL og IT Forbundets klubb Hallingdal–Aurland–Solbergfoss, og var ansattevalgt medlem av styret i E-CO Energi Holding i 2016-2018.