NO EN

Om oss

Lær om vår virksomhet og hvilke tjenester vi leverer

Nedre otta dam eidefossen

Hafslund E-CO er Norges nest største kraftprodusent og har en sterk satsing på innovative elektrifiseringsløsninger. Konsernet er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sammenslåing med Eidsiva

Den 1. oktober 2019 ble selskapene i konsernene Hafslund E-CO og Eidsiva Energi slått sammen. Det styrket miljøene innenfor både vannkraftproduksjon og nettvirksomhet. Hafslund E-COs satsing på start-ups og innovative elektrifiseringsløsninger er også styrket med Eidsiva Energi på eiersiden.

Kraftproduksjon

Hafslund E-CO eier 57,2 prosent av det felleseide kraftproduksjonsselskapet Hafslund E-CO Vannkraft (bestående av virksomhetene i tidligere E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft). Konsernet eier vannkraftverk som til sammen produserer mer enn 17 TWh. Totalt drifter Hafslund E-CO en produksjon på over 21 TWh. Det er nok strøm til å forsyne mer enn 2,2 millioner mennesker. Kraftverkene ligger i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Vest-Agder.

Nettvirksomhet

Hafslund E-CO har et betydelig eierskap i nettvirksomhet gjennom sin 50 prosent eierandel i Eidsiva Energi. Eidsiva Energi eier 100 prosent av aksjene i Elvia, som er det sammenslåtte nettselskapet (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett) med om lag 900 000 kunder. Nettområdet omfatter Oslo, det meste av Akershus og Østfold, samt store deler av Hedmark og Oppland.

Ny Energi

Hafslund E-CO har en eierandel på 65 prosent i Ny Energi – et selskap som utnytter kompetansen i selskapene til å skape nye vekstmuligheter, med hovedvekt på elektrifisering. Ny Energi bygger ny virksomhet gjennom oppkjøp, organisk vekst og partnerskap som kan bidra til å muliggjøre Hafslund E-COs visjon om en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Hafslund E-CO har en eierandel på 49 prosent i Fredrikstad Energi AS, og er deleier i NorthConnect, som planlegger en likestrømsforbindelse til Skottland.