NO EN

Konsernledelsen

Finn Bjørn Ruyter

Konsernsjef

Finn Bjørn Ruyter

Finn Bjørn Ruyter har siden juli 2018 vært konsernsjef i Hafslund E-CO AS. Han var konsernsjef i Hafslund ASA fra januar 2012, og i 2010-2011 CFO i selskapet. I 2009-2010 var Ruyter chief operating officer i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. I perioden 1999-2009 ledet han energidivisjonen i Elkem ASA, og før det krafthandelsvirksomheten fra 1996. I 1991-1996 arbeidet han med olje- og krafthandel i Norsk Hydro ASA. Ruyter er utdannet sivilingeniør maskin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Han er styremedlem i Equinor ASA, Vistin Pharma ASA, Fortum Oslo Varme AS, Sysco AS og Europower AS.

Tore Olaf Rimmereid

Visekonsernsjef og konserndirektør Strategi

Tore Olaf Rimmereid

Tore Olaf Rimmereid tiltrådte stillingen som visekonsernsjef og konserndirektør for Strategi 1. september 2018. Han kom fra stillingen som administrerende direktør i E-CO Energi, en stilling han hadde fra juni 2009. Før det var han direktør for administrasjon og finans i NRK, konserndirektør for økonomi og finans i Sparebank1, og han har hatt diverse stillinger i Kreditkassen. Rimmereid er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med tilleggsutdannelse som autorisert finansanalytiker. Han har tidligere vært styreleder i E-CO Energi, og har også vært styremedlem i Hafslund. Han har vært styreleder i Energi Norge og politisk sekretær for Høyres stortingsgruppe.

Heidi Ulmo

Konserndirektør Økonomi og finans

Heidi Ulmo

Heidi Ulmo tiltrådte stillingen som konserndirektør for Økonomi og finans 1. september 2018. Hun har vært konserndirektør for Økonomi og finans i Hafslund ASA siden august 2012. Ulmo var fra 2010 Director Corporate Finance i DNB Markets. I 2007-2010 var hun konserndirektør for økonomi og finans i Infratek ASA, og i 2005-2007 ansvarlig for investor relations og konsernstrategi i Hafslund ASA. Ulmo var i 2000-2005 prosjektleder i Carnegie Investment Bankings corporate finance-avdeling i Oslo. Hun har videre arbeidserfaring fra PwC i London og McKinsey i Oslo. Ulmo har en mastergrad i International Accounting and Finance fra London School of Economics, og er siviløkonom fra University of Strathclyde, Glasgow. Hun er i tillegg utdannet Chartered Financial Analyst. Hun er styremedlem i OBOS-konsernet.

Alf Inge Berget

Konserndirektør Produksjon

Alf Inge Berget

Alf Inge Berget tiltrådte stillingen som konserndirektør for Produksjon og administrerende direktør i E-CO Energi 1. september 2018. Berget kom fra stillingen som produksjonsdirektør i E-CO Energi, en stilling han har hatt siden 2008. Før det var han administrerende direktør i Eltel Networks i Norge. Han har tidligere vært ansatt i Hafslund-konsernet som administrerende direktør i Hafslund Fakturaservice. Berget er utdannet elektroingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole med tilleggsutdannelse innen bedriftsøkonomi. Han har også en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han er styremedlem i HydroCen.

Stig Morten Løken

Konserndirektør Teknisk

Stig Morten Løken

Stig Morten Løken tiltrådte stillingen som konserndirektør Teknisk og administrerende direktør i Eidsiva Vannkraft 30. september 2019. Han kom fra stillingen som direktør i Eidsiva Vannkraft, som han har ledet siden 2016. Løken har over 20 års erfaring fra ulike lederfunksjoner innen vannkraftproduksjon, både fra krafttrading, produksjonsforvaltning, prosjektledelse og ledelse av drift- og vedlikeholdsorganisasjoner. Fra 2012 ledet han Eidsiva Vannkrafts operatørvirksomhet, som omfattet en produksjonsportefølje på om lag 7,5 TWh fordelt på 48 kraftverk, og utbygging av flere store vannkraftprosjekter. Løken er utdannet sivilingeniør elkraft fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er styreleder i Foreningen til Bægnavassdragets Regulering og styremedlem i Ecohz AS og Glommens- og Laagens Brukseierforening.

Anders Østby

Konserndirektør Kraftmarked

Anders Østby

Anders Østby tiltrådte stillingen som konserndirektør for Kraftmarked 1. september 2018. Østby var fra 2011 konserndirektør for Produksjon i Hafslund ASA, og fra 2008 administrerende direktør i Hafslund Produksjon. Han har hatt ansvar for byggingen av Hafslunds nye kraftstasjoner på Kykkelsrud og Vamma. Østby har tidligere vært direktør for divisjon Marked i Hafslund Operatør, direktør for nettutbygging samt driftsleder og avdelingsleder for planavdelingen i Hafslund Nett. Østby er utdannet sivilingeniør elektro fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland, og har i tillegg studert finans og prosjektledelse ved Handelshøyskolen BI.

Toril Benum

Konserndirektør Ny Energi

Toril Benum

Toril Benum tiltrådte stillingen som konserndirektør for Ny Energi 1. september 2018. Hun har vært prosjektdirektør for AMS-prosjektet i Hafslund Nett siden mai 2015 og direktør for Prosjekter og utvikling i Hafslund Nett siden mars 2017. Før det var hun i 2010-2015 IT-direktør i Veidekke ASA, og har hatt flere lederstillinger i Aker Solutions. Benum er utdannet sivilingeniør maskin fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Siw Hellesen

Konserndirektør HR og organisasjonsutvikling

Siw Hellesen

Siw Hellesen tiltrådte stillingen som konserndirektør for HR og organisasjonsutvikling 1. september 2018. Hun kom fra stillingen som direktør for HR og kompetanse i Hafslund Nett, som hun har hatt siden november 2016. Hellesen var i 2015-2016 direktør for organisasjonsutvikling i Hafslund ASA, og i 2011-2015 avdelingsleder for organisasjonsutvikling, med ansvar for kompetanse- og lederutvikling, rekruttering og Hafslunds forbedringsprogram. Hun ble ansatt i Hafslund ASA i 2008 som organisasjonskonsulent. Hellesen var i 2007 personalsjef i Orkla Brands, og i 2002-2006 seniorrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet. Hun er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Bergen.

Per-Arne Torbjørnsdal

Konserndirektør Kommunikasjon og juridisk

Per-Arne Torbjørnsdal

Per-Arne Torbjørnsdal tiltrådte som konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnskontakt 1. september 2018. Han kom fra stillingen som direktør for strategi og kommunikasjon i E-CO Energi. I 2010-2017 var han direktør for forretningsutvikling, og i 2002-2010 direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO Energi. I perioden 1997-2001 var han sekretariatsleder for Høyres bystyregruppe og senere byrådssekretær for finans i Oslo. Torbjørnsdal er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo, og har spesialfag med internasjonal energirett fra Universitetet i Leiden i Nederland. Han er i tillegg bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er styremedlem i Energi Norge og har verv i den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric.

Martin S. Lundby

Konserndirektør prosjekter

Martin S. Lundby

Martin S. Lundby tiltrådte stillingen som konserndirektør prosjekter 1. september 2019. Han har vært konstituert konserndirektør for økonomi og finans siden juni 2018. Før det var han leder for finans og investor relations (2016-2018), og forretningsutvikler med fokus på M&A og strategi (2013-2015). Han har videre erfaring som transaksjonsrådgiver i EY (2011-2013). Lundby har en mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).