NO EN

Vår historie

Historien til Hafslund E-CO

Vår historie

Hafslund E-CO er samlingen av tre av Norges mest tradisjonsrike kraftselskap: Hafslund, E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft. Hafslund ble grunnlagt av Knud Bryn i 1898, med formål om å utnytte Sarpefossen til kraftproduksjon. E-CO Energi er arvtageren til Oslo Lysverker, som ble grunnlagt som Christiania Elektricitetsværker i 1892 for å forsyne hovedstaden med lys. Eidsiva Vannkraft ble grunnlagt i 2000, men selskapene bak har drevet med kraftproduksjon på Innlandet i nær hundre år.

Når vi nå har samlet krefter kan vi dra veksler på over hundre års erfaring med vannkraftproduksjon fra tre ulike miljøer, og hente best practice fra de ulike delene av konsernet.