NO EN

Vår historie

Historien til Hafslund E-CO

Hafslund Hovedgård

Den tradisjonsrike og vakre Hafslund Hovedgård er i dag et fredet kulturminne.

Jordbruk, fiske og fangst samt den sentrale beliggenheten ved Sarpsfossen dannet grunnlaget for Hafslund Hovedgård, som opprinnelig trolig var et krongods.

Det har vært fast bosetting på Hafslund i over 5000 år. I parken finnes helleristninger som er 3000 år gamle. Lettdrevet, sørvendt morenejord, samt fiske og fangst i elv og skog gav grunnlag for tidlig bosetting. Gårdsnavnet nevnes første gang i et brev fra 1344. Første ledd i navnet er mannsnavnet Hafr.

Kultursentrum

Den første kjente familien på Hafslund var familien Gyldenhorn på 1400-tallet. Hafslund var en herregård av internasjonalt format, beliggende på kongeveien til Christiania. Konger, kulturpersonligheter og storfolk for øvrig tok helst inn her på sine gjennomreiser.

Hafslund Hovedgård har spilt en rolle som kulturell brobygger til Europa og har vært et nedslagsfelt for kunst, kultur og kompetanse i videste forstand. I egenskap av krongods, privilegier og den store industrielle virksomheten har flere av eierne spilt en viktig rolle i samfunnsliv og politikk.

Eget samfunn

Hafslund har vært utgangspunktet for industriell virksomhet: Først knyttet til landbruk og skogbruk med vannsagene i Sarpsfossen og trelasthandel, og deretter med utgangspunkt i elektrisiteten. Et nettverk av gårder, bruk og husmannsplasser med bønder og arbeidsfolk har gjennom tidene forsynt sin hovedgård med varer og tjenester. Hafslund var fra siste halvdel av 1600-tallet en selvforsynt enhet. Tømmer fra egen skog ble skåret på egne sager av egne folk og utskipet på egen kjøl. Fra midten av 1700-tallet var Hafslund et høyt utviklet samfunn med egen skole og fattigvesen. Den teknologiske utviklingen som førte til at vannkraften kunne utnyttes til produksjon av elektrisitet, ble grunnlaget for industriselskapet Hafslund, etablert i 1898.

Fredet kulturminne

Hovedbygningen er fra 1762; den ble bygd etter at den tidligere barokkbygningen brant ned høsten 1758. Mange kjente slekter, som Bildt, Werenskiold, Huitfeldt, Elieson, Holter, Wessel og Rosenkrantz, har gjennom tidene vært eiere av Hafslund. Hafslund Hovedgård representerer en svunnen tid i norsk historie. Få norske storgårder har ivaretatt og vedlikeholdt bygninger og anlegg på en så pietetsfull måte.

Hafslund Konferansesenter

Hafslund Konferansesenter ligger i driftsbygningen på idylliske Hafslund Hovedgård. Med kapasitet opp til 120 personer dekker konferansesenteret de fleste behov.