NO EN

Sponsing

Hafslund E-CO støtter blant annet Norsk Luftambulanse

Hafslund E-COs sponsorvirksomhet skal underbygge konsernets verdier og strategiske mål, og er et ledd i konsernets totalkommunikasjon. Det benyttes til profilering og relasjonsbygging overfor eksterne målgrupper, og bygger identitet og felleskap internt.

Hafslund E-CO sponser i hovedsak:

  • Lag og foreninger innen sport, kultur og friluftsliv – og som først og fremst prioriterer barn og unge.
  • Aktører og aktiviteter som har miljøet i fokus og som bidrar til et mer bærekraftig samfunn og/eller elektrifisering.
  • Aktører eller foreninger som fremmer kompetanse, skaperånd og innovasjon på relevante og anerkjente utdanningsinstitusjoner.
  • Aktiviteter eller miljøer som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen elektrifisering og digitalisering.
  • Hafslund E-CO sponser ikke privatpersoner, enkeltstående turer eller reiser, politiske organisasjoner eller aktiviteter som ikke direkte eller indirekte støtter konsernets visjon, verdier eller strategiske hovedmål

Sponsorsøknader vurderes løpende.

Søknader sendes på e-post til sponsing@hafslundeco.no