NO EN

Vårt samfunnsansvar

Pålitelig produsent og leverandør av fornybar energi

Hafslund E-CO eier, vedlikeholder, bygger og drifter vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. I tillegg driver konsernet innovasjon og forretningsutvikling for å skape smarte elektrifiseringsløsninger. Konsernets virksomhet skaper betydelige samfunnsøkonomiske ringvirkninger, og er med på å trygge arbeidsplasser og sikre samfunnet tilførsel av ren energi.

Samfunnet forventer at elektrisitetsforsyningen fungerer til enhver tid. Hafslund E-COs samfunnsoppdrag er å skape langsiktige verdier gjennom fornybar energi, sikker kraftforsyning og utvikling av et smart og fullelektrifisert nullutslippssamfunn.

Vannkraftvirksomheten sørger med sine magasinkraftverk for fornybar kraftproduksjon, også i perioder med lite nedbør. På den måten bidrar konsernet til effektiv utnyttelse av vannkraftressursene og til balanse og kvalitet i kraftsystemet. Hafslund E-CO jobber kontinuerlig for å øke kraftproduksjonen, og dermed redusere Norge og Nord-Europas klimagassutslipp på lang sikt.