NO EN

Faktura

Informasjon om fakturamottak

Formater vi kan motta:

  • E-faktura, alle formater
  • E-post-faktura, PDF-format

E-FAKTURA

Hafslund E-CO har valgt å ta i bruk e-faktura, som nytt format for mottak og utsendelse av fakturaer. Med dette ønsker vi å styrke miljøprofilen vår og effektivisere arbeidsoppgaver knyttet til behandling av innkomne og utgående fakturaer.

Alle selskapene i tabellen under er åpne for mottak og utsendelse av e-faktura. Finn oss i ditt kunderegister hos Pagero Online eller kontakt din tjenesteleverandør for bestilling av routing om du benytter en annen leverandør enn Pagero.

For e-faktura til Hafslund E-CO AS: https://www.pagero.no/project-pages/hafslund/

Selskap Org.nr. Peppol-ID
Hafslund E-CO AS 920596509 9908:920596509
Hafslund E-CO Vannkraft AS (tidligere E-CO Energi AS) 976894677 9908:976894677
Oslo Lysverker AS 962942172 9908:962942172


TIL LEVERANDØRER

For å kunne effektivisere best mulig i alle ledd, har vi satt noen enkle krav, utover standard, som skal fylles ut på fakturaen. Disse er:

Forklaring Krav Form
Referansen tilsvarer fakturamottaker hos oss. Om denne mangler: ta kontakt med bestiller. Referanse Tre store bokstaver Eksempel: «MBA»
Om bestiller har oppgitt innkjøpsordrenummer bes dette påføres e-faktura IO (der dette finnes) Kun tall
Om bestiller har bestilt vha. arbeidsordre bes nummeret nevnes i fakturateksten AO (der dette finnes) AO + tall


TIL KUNDER

Vi ønsker å sende e-fakturaer til dere. Ta kontakt slik at vi får lagt dere til i vårt register, samt registrert hvilke krav dere har satt.

E-post med denne informasjonen kan sendes til regnskap@e-co.no.

E-POST-FAKTURA

Om dere ikke har anledning til å sende oss e-faktura, ønsker vi å motta fakturaer, i PDF-format, til faktura@e-co.no.

OBS! 1 faktura m/vedlegg = 1 PDF-fil. Det skal ikke være flere fakturaer i én PDF-fil.

Nevnte e-postadresse er kun for fakturaer, som automatisk blir sendt videre til vårt fakturabehandlingssystem. Kommentarer vil ikke bli lest. Eventuelle økonomirelaterte henvendelser kan sendes til regnskap@e-co.no, andre spørsmål sendes energi@e-co.no.

Faktura som vedlegg (PDF) til Hafslund E-CO AS: 920596509.invoice.pagero@process.esker.net

Kontakt regnskap

Ta kontakt på epost regnskap@e-co.no