NO EN

Anskaffelser

Anskaffelser i Hafslund E-CO

Anskaffelser

Hafslund E-CO i skal ha ensartede prinsipper for innkjøp som skal sikre kostnadseffektive og profesjonelle anskaffelser som er til det beste for konsernet.

Leverandør som ønsker å handle med Hafslund E-CO skal fortrinnsvis være registrert og funnet kvalifisert i Sellihca – energibransjens kvalifikasjonsordning.

For å bli prekvalifisert må man ta kontakt med:
Achilles UNCE

Postboks 1817
4801 Arendal
Tlf.:+47 370 63 530