NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Vinkelfallet

Vinkelfallet

Vinkelfallet kraftverk utnytter fallet på 109 meter i elven Våla i Ringebu kommune i Oppland fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1910 og er senere utvidet og modernisert og dagens anlegg er fra 1983.

Våla er oppdemmet av en 40 meter høy hvelvdam i betong som danner et 1,5 km langt inntaksmagasin. Magasinet reguleres ikke. Kraftstasjonen ligger i dagen i Ringebu sentrum. Det er installert to francisturbiner på 1,3 og 5,8 MW. Normal årsproduksjon er på ca. 25 GWh. Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi AS og driftes av E-CO Energi (tidligere Eidsiva Vannkraft).