NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Varalden

Varalden

Varalden kraftverk er et småkraftverk på Varaldskogen, i Kongsvinger kommune, Hedmark.

Kraftverket startet produksjonen i 1985. En semi-kaplanturbin på 570 kW gir en midlere årsproduksjon på 1,1 GWh. Kraftverket utnytter fallet på 7 meter i elva Sikåa, som renner ut ved enden av Varalden, som reguleres mellom 197 og 203 moh. Vannet fra magasinet benyttes også i Bedafors kraftverk.