NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Usta

Usta

Usta kraftverk ligger ved Kleivi i Hol kommune. Det utnytter fallene nedenfor Ustevatn i Ustevassdraget.

Den siste av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal, var utbyggingen av det store fallet som utgjøres av Usta og hovedelven mellom Strandefjorden og Nes. Magasinene i vassdraget er Finsevatn, Nygårdsvatn, Ørteren, Ustevatn og Rødungen. De to aggregatene i kraftverket er utstyrt med Francis-turbiner. Kraftverket er for tiden under oppgradering. Nedslagsfelt 539 km2 Tilsig 662 mill m3 Magasinkapasitet 476 mill m3 Driftstunnel lengde 22,1 km Fallhøyde 540 m Installert aggregat 2×90 MW Midlere årsproduksjon 780 GWh Maksimal slukeevne 40 m3/sek Generator 2×100 MVA Transformatorer 2×13,5/300 kV Byggeår påbegynt 1962 Avsluttet bygging 1965