NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Ulset

Ulset

Ulset Kraftverk utnytter ett 325 meter fall i Orklavassdraget i Tynset kommune i Hedmark.

Midlere årsproduksjon er på 140 GWh og installert effekt er på 35 MW på en francisturbin. Kraftverket startet produksjonen i 1985. Kraftverket er eid av Kraftverkene i Orkla der E-CO Energi gjennom Eidsiva Vannkraft eier 12 prosent. Foto: PeltonMan – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27563626