NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Tyria 2

Tyria 2

Tyria 2 kraftverk utnytter et fall på 114 m i elven Tyria i Ringsaker kommune i Hedmark fylke.

Kraftverket ble satt i drift i 1958, og har en francisturbin med en installert effekt på 2,2 MW. Midlere årsproduksjon er på 13,1 GWh. Sjusjøen er magasin for kraftverket og reguleres mellom 810 og 806 moh.