NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Solbergfoss

Solbergfoss

Solbergfoss kraftverk er et vannkraftverk i Glomma i Askim kommune i Østfold fylke. Kraftverket utnytter de fem fossefallene mellom Solbergfoss og Mørkfoss ved utløpet av Øyeren, til sammen et fall på 20 meter.

Solbergfoss er et elvekraftverk. Det betyr at turbinene drives av kraft fra stor gjennomstrømning av vann, og ikke av kraft fra store fallhøyder. Stasjonen består i dag av to forskjellige kraftverk, som er bygget på forskjellig tid med ulike kulturer. Solbergfoss 1 som stod ferdig i 1924 etter et 11 års langt prosjekt, hadde syv aggregater installert. Senere er det installert seks aggregater, de siste i 1959. En av datidens fremste arkitekter, Bredo Greve, tegnet bygningen. Solbergfoss 2 som ligger skjult under jorden sto ferdig i 1985, er et moderne anlegg. Anlegget har en stor Kaplan-turbin med samme kapasitet som de 13 i den gamle stasjonen til sammen. Mørkfoss-Solbergfossanlegget eies av E-CO Energi AS med 64,4 prosent og Statkraft med 35,6 prosent. Turbinene i Solbergfoss 1 er under oppgradering. Lengde (Glomma) 611 km2 Magasinkapasitet 3364 m3 Midlere årsvannføring 689 m3/sek Solbergfoss 1 Turbintype Francis Antall turbiner 13 Slukeevne 650 m3/sek Maksimal effekt ca 108 MW Midlere årsproduksjon 431 GWh Solbergfoss 2 Turbintype Kaplan Turbindiameter 8,3 m Slukeevne, nominell 550 m3/sek Slukeevne, overåpent 630 m3/sek Maksimal effekt ca 100 MW Midlere årsproduksjon 618 GWh