NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Savalen

Savalen

Kraftverket ligger ved Bergerønningen i Alvdal kommune. Savalen kraftstasjon utnytter fallet mellom Savalen og Glomma. Nedslagsfeltet og magasinene til Savalen ligger vesentlig i Einunndalen.

Vannet overføres til Savalen i en 4,6 km lang overføringstunnel. Fra inntaksmagasinet føres vannet gjennom en driftstunnel på 7,2 km til kraftstasjonen. Fra stasjonen føres vannet gjennom en 300 m lang avløpstunnel og ut i Glomma. Stasjonen har ett Francisaggregat på 58 MW. E-CO eier totalt 75 prosent av Opplandskraft DA gjennom eierskapet i Oppland Energi og Eidsiva Vannkraft.