NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Sagefoss

Sagefoss

Sagefoss kraftverk ble bygd allerede i 1901 for å forsyne Flekkefjord med strøm. Siden den gang har vassdraget og anlegget blitt utbygd i flere perioder.

Den siste moderniseringen ble sluttført i 1988. Kraftverket utnytter fallet fra Sagevann i Sagelva ned til havets nivå. Vassdraget består av seks dammer, men den delen av vassdraget som ligger over inntaksbassenget kjøres i dag nærmest som et elvekraftverk. E-CO Energi kjøpte Sagefoss av Flekkefjord Energi i 1995-1996. Nedslagsfelt 16,3 km2 Driftstunnel lengde 0,4 km Fallhøyde 104 m Installert aggregat 3 MW Årsproduksjon 5,8 GWh Maksimal slukeevne 3,5 m3/sek Generatorer 3,75 MVA Avsluttet bygging 1901 Modernisert 1988