NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Sølna

Sølna

Sølna kraftverk er et elvekraftverk som utnytter et fall på 63 meter i Sølna i Alvdal kommune i Hedmark.

Installert effekt er 5,35 MW. Årsproduksjon er 15,7 GWh. Det gamle kraftverket startet produksjonen i 1916. Et helt nytt kraftverk ble bygget i 2016. Det har to francisturbiner, på 4,1 MW og 1,4 MW. Det nye kraftverket ligger på andre siden av elva og har inntak i en ny dam 1,5 kilometer lengre opp i elva. Det gamle kraftverket utnytter et fall på 19 meter og har to francisturbiner på til sammen 400 kW og en årsproduksjon 1,8 GWh. Det drives i dag som museum. Kraftverket er eid av Østerdalen Kraftproduksjon AS, men driftes av E-CO Energi (tidligere Eidsiva Vannkraft).