NO EN

Prosjekter

Hafslund E-CO er for tiden engasjert i flere utbyggingsprosjekter

NorthConnect

NorthConnect

NorthConnect forener fornybar energi til det beste for klimaet og vår felles velferd.

E-CO Energi samarbeider med Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon å bygge en likestrømsforbindelse på 1400 MW mellom Simadalen i Norge og Peterhead i Skottland. Landingspunkter for kabel, omformerstasjonene og forbindelser til de nasjonale nett er i Simadalen, Eidfjord øst for Bergen i Norge og Peterhead i Skottland. Den valgte traséen er 655 km lang. Kabelen vil være den første forbindelsen mellom det vindkraftdominerte kraftsystemet i Skottland og det vannkraftbaserte kraftsystemet i Norge. Prosjekt vil være gunstig for næringsliv, sysselsetting og forsyningssikkerhet i Norge og Skottland, og bidra til utvikling av mer fornybar energi som vil gi lavere klimagassutslipp. Les mer om prosjektet på www.northconnect.no.