NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Nedre Vinstra

Nedre Vinstra

Nedre Vinstra kraftverk er et vannkraftverk ved Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland fylke. Det utnytter fallet på 448 meter mellom Olstappen og Vinstra.

Den endelige planleggingen av Stor-Vinstra foregikk i hemmelighet under den andre verdenskrig. I 1946 ble Vinstra Kraftselskap konstituert med utbygging av Vinstra-vassdraget som hovedmål. Det første aggregatet kom i drift i 1953, og i 1958 kom ytterligere tre aggregater til. I 1989 ble Nedre Vinstra kraftstasjon utvidet og fikk installert et nytt aggregat på 100 MW. Etter utvidelsen har anlegget to forskjellige vannveier med forskjellig tapsforhold i tillegg til aggregater med ulike virkningsgrader. Kraftverket er senere oppgradert i 2008 og 2014. E-CO Energi AS eier 95 prosent av Vinstra Kraftselskap. Fallhøyde 448 km2 Installert aggregat 4×50/100 MW Midlere årsproduksjon 1308 GWh Byggeår påbegynt 1947 Avsluttet bygging 1958/1989 Oppgradert 2008/2014