NO EN

Prosjekter

Hafslund E-CO er for tiden engasjert i flere utbyggingsprosjekter

Mork kraftverk

Mork kraftverk

E-CO Energi bygger sammen med grunneiere Mork kraftverk i Erdal i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil utnytte et fall på ca. 230 m i Erdalselva fra Hestevollen til Bjørkum. Årsproduksjonen er beregnet til om lag 42 GWh. Utbyggingskostnaden ligger på ca. 150 millioner kroner. Daglig leder i Mork kraftverk AS Halvor Kr. Halvorsen er tilfreds med at det etter over 10 års planlegging er fattet investeringsbeslutning. – Jeg mener vi har kommet fram til en kostnadseffektiv utforming av kraftverket, med en lav damkonstruksjon, vannvei i tunnel boret med tunnelboremaskin og en standardisert kompakt kraftstasjon. Pålagt minstevannføring og en anleggsdesign med relativt små naturinngrep vil ivareta hensynet til friluftsliv og nærmiljø, sier Halvorsen. – Vi er nå i prosess med godkjenning av teknisk plan med NVE, som skal på høring i nærmeste framtid. Vi regner med å ha anleggsstart tidlig vår 2019, fortsetter han. Kraftverket vil eies av E-CO Energi AS med 67 prosent og fire grunneiere i Erdal med til sammen 33 prosent. Mork kraftverk vil føre til verdiskaping til lokalsamfunnet i byggefasen. I driftsfasen vil Lærdal kommune motta skatteinntekter. Utbyggingen vil også bidra til et mer robust kraftnett i Lærdal, fordi nettet fra Erdal og oppover hoveddalføret må forsterkes. Følg prosjektet på Facebook