NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Mesna

Mesna

Mesna kraftverk utnytter fallet på 360 m mellom Mesnaelva og Mjøsa ved Lillehammer sentrum i Lillehammer kommune i Oppland fylke.

Kraftverket ble satt i drift i 1984 og er bygd inn i fjell under Lillehammer sentrum. Kraftverket har en installert effekt på 37,5 MW fordelt på to francisturbiner, på hhv 25 og 12,5 MW. Midlere årsproduksjon er på 180 GWh. Nord-Mesna og Sør-Mesna er magasin for kraftverket og reguleres mellom 520 og 511 moh.