NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Lya

Lya

Lya kraftverk er et småkraftverk i Ål kommune. Kraftverket utnytter fallet i elva Lya.

Kraftstasjonen ble åpnet i mai 2008 og er eid av Ål kraftverk KF (30%) og E-CO (70%). Kraftverket har to aggregat, en plateturbin og en peltonturbin og har en årsproduksjon på 17 GWh. Rørgaten mellom inntaket og kraftstasjonen er på 1400 meter med en diameter på 1300/1400 mm. Driftstunnel lengde 1400 m Fallhøyde 175 m Installert aggregat 2×2,7 GWh Maksimal slukeevne 3,6 m3/sek Generatorer 2×3 MVA Transformatorer 2×3/22 kV Byggeår påbegynt 2007 Avsluttet bygging 2008