NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Litjfossen

Litjfossen

Litjfossen Kraftverk utnytter et fall på 289 meter i Orklavassdraget i Tynset kommune i Hedmark.

Midlere årsproduksjon er på 160 GWh og installert effekt er på 70 MW på en francisturbin. Kraftverket startet produksjonen i 1982. Ved utløpet av kraftverket er det Storfossdammen bygget som utjevningsmagasin for å unngå isproblemer i Orkla som følge av ujevn vannføring fra kraftverket om vinteren. Storfossdammen er samtidig inntaksmagasin for Brattset kraftverk. Storfossdammen har en reguleringshøyde på 16 meter Kraftverket er eid av Kraftverkene i Orkla der E-CO Energi gjennom Eidsiva Vannkraft eier 12 prosent. Foto: PeltonMan – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27563598