NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Leinafoss

Leinafoss

Leinafoss kraftverket ligger i Flåmsvassdraget og er ikke en del av Aurlandsutbyggingen. Det meste av vannet som kraftverket utnytter, er uregulert.

Leinafoss ble bygd av E-CO Energi AS i første halvdel av 1990-tallet. Kraftverket blir driftet av E-CO Energi AS i.h.t. en leieavtale av juni 1992 mellom Aurland Kommune, Voss og Omland Energiverk og E-CO Energi AS. Avtalen har en gyldighetstid på 40 år. Som det eneste av E-COs anlegg i Aurland, ligger dette synlig i dagen. Kraftverket har to små aggregater, hver utstyrt med en Francis-turbin. Nedslagsfelt 244 km2 Tilsig 416 mill m3 Magasinkapasitet 11 mill m3 Driftstunnel lengde 0,5 km Fallhøyde 55 m Installert aggregat 3,4/1,4 MW Maksimal slukeevne 10 m3/sek Generatorer 3,8/1,6 MVA Transformatorer 22/6,6 kV Byggeår påbegynt 1993 Avsluttet bygging 1994