NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Kjøljua

Kjøljua

Kjøljua kraftverk ligger ved Kjøljua på Vest-Torpa. Kjøljua kraftstasjon utnytter minstevannføringen ved Kjøljua i Dokkaelva og har et brutto fall på 29 m.

Kraftverket er plassert nedstrøms Kjøljuadammen, og er bygget for å utnytte konsesjonspålagt minstevannføring i Dokkaelva. Det er installert ett aggregat på 740 kW bestående av en Francisturbin med 600 omdr./min., kapasitet 3 m3/s og en generator med merkespenning 0,5 kV. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres på det lokale distribusjonsnettet. Fallhøyde 29 m Inst. aggregat 0,74 MW Midlere årsproduksjon 4,3 GWh Avsluttet bygging 1990