NO EN

Industrikraftkontrakter

Hafslund E-CO styrker satsingen på langsiktige kraftkontrakter

Industrikraftkontrakter

Hafslund E-CO ønsker å styrke sin posisjon innen industriell utvikling gjennom forsterket satsing på langsiktige kraftkontrakter og PPA’er (Power Purchase Agreements).

Hafslund E-CO er fra 30. september 2019 samlingen av tre av Norges mest tradisjonsrike kraftselskap: Hafslund, E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft. Selskapet har en bevisst miljøprofil gjennom kun å eie fornybar kraftproduksjon i datterselskapet Hafslund E-CO Vannkraft AS. Produksjonsporteføljen består av 80 hel og deleide vannkraftverk med en midlere årsproduksjon på 17,4 TWh (Hafslund E-COs eierandel). I tillegg er selskapet inne på eiersiden i to vindkraftparker.

Hafslund E-CO har et langsiktig perspektiv i utviklingen av selskapet gjennom investeringer og videreutvikling av produksjonsanleggene. Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap, ønsker vi å legge til rette for markedsrelevante kraftkontrakter med spesiell fokus på langsiktige kraftkontrakter med industrien og andre aktører i markedet med tilsvarende langsiktig perspektiv.

Hafslund E-CO tilbyr langsiktige kraftkontrakter til industriselskaper og andre store kraftforbrukere.

Referanser: