NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Hylla

Hylla

Hylla kraftverk er et vannkraftverk i Engerdal kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter fallet på 330 meter mellom Litlhyllsjøen og Engeren.

Kraftverket startet produksjonen i 1945 og ble modifisert i 1986. Installert effekt er 2,7 MW på en peltonturbin. Midlere årsproduksjon er på 13 GWh. Innsjøene Litlhyllsjøen, Hyllsjøen og Hundsjøen er magasiner for kraftverket.