NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Hol 3

Hol 3

Hol 3 er et elvekraftverk som nytter avløpet fra Hol 1. Kraftverket ligger i Kleivi i Hol kommune, og det utnytter fallet i Holselven fra Holsfjorden til Strandefjorden.

Sammen med Hol 2 er Hol 3 de første anleggene i Hallingdal som ble bygd inne i fjellet. Utbyggingen av Holskraftverkene var den første av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal. I et elvekraftverk som Hol 3 drives turbinene av kraft fra stor gjennomstrømning av vann, og ikke av kraft fra store fallhøyder. De to aggregatene i anlegget er utstyrt med en Francis-turbiner. Nedslagsfelt 939 km2 Tilsig 986 mill m3 Magasinkapasitet 0,9 mill m3 Driftstunnel lengde 3,75 km Fallhøyde 98 m Installert aggregat 2×30 MW Midlere årsproduksjon 228 GWh Maksimal slukeevne 75 m3/sek Generatorer 2×35 MVA Transformatorer 2×12/300 kV Byggeår påbegynt 1953 Avsluttet bygging 1958