NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Hol 2

Hol 2

Hol 2 er et elvekraftverk som nytter avløpet fra Hol 1. Kraftverket ligger i Djupedal i Hol kommune på sørsiden av elven, og det utnytter fallet i Holselven fra Høvsfjorden til Holsfjorden.

Hol 2 er sammen med Hol 3 de første anleggene i Hallingdal som ble bygd inne i fjellet. Utbyggingen av Holskraftverkene var den første av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal. I et elvekraftverk som Hol 2 drives turbinene av kraft fra stor gjennomstrømning av vann, og ikke av kraft fra store fallhøyder. Aggregatet i anlegget er utstyrt med en Francis-turbin. Nedslagsfelt 902 km2 Tilsig 955 mill m3 Magasinkapasitet 0,7 mill m3 Driftstunnel lengde 0,07 km Fallhøyde 48 m Installert aggregat 26 MW Maksimal slukeevne 71 m3/sek Generatorer 33 MVA Transformatorer 12/400 kV Byggeår påbegynt 1953 Avsluttet bygging 1957