NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Hemsil 2

Hemsil 2

Hemsil 2 utnytter fallet i Hemsilas nedre del fra Eikrebekkdammen til Gol. Kraftverket ligger i fjellet i Gol sentrum.

Hemsil 2 er det største av de fire kraftverkene som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal. Utenfor Hemsil 2 kraftverk ligger E-CO Energis administrasjonsbygg i Hallingdal. Her ligger også kraftsentralen som fjernstyrer alle E-COs anlegg. Også andre selskaps anlegg styres fra denne ene sentralen. De to aggregatene i Hemsil 2 er utstyrt med Francis-turbiner. Aggregatene ble oppgradert fra 41 til 49 MW i 2005/2006. Nedslagsfelt 896 km2 Tilsig 707 mill m3 Magasinkapasitet 239 mill m3 Driftstunnel lengde 15 km Fallhøyde 370 m Installert aggregat 2×49 MW Maksimal slukeevne 32 m3/sek Generatorer 2×50 mva Transformatorer 2×50 kv Byggeår påbegynt 1957 Avsluttet bygging 1960 Oppgradert 2005/2006