NO EN

Prosjekter

Hafslund E-CO er for tiden engasjert i flere utbyggingsprosjekter

Hemsil 1 oppgradering

Hemsil 1 oppgradering

Hemsil 1 kraftverk er et vannkraftverk i Hemsedal kommune i Buskerud fylke. Kraftverket ble satt i drift i 1960, og utnytter et fall på 540 meter fra Flævatn til elven Hemsil. Kraftverket skal oppgraderes med full turbin- og generatorrehabilitering med komponentutskiftinger i turbinene. Årsaken til at kraftverket oppgraderes er at turbinene er slitte og virkningsgraden lavere enn optimal. Beregnet gevinst er økt verdiskapning tilsvarende 9,5 GWh/år som følge av bedret virkningsgrad i form av nye løpehjul og spalteringer. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2020 og 2021. Nominell prosjektkostnad 41 MNOK.