NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Hemsil 1

Hemsil 1

Hemsil 1 ligger midtveis opp i Hemsedal, og utnytter fallet mellom Flævatn og elven Hemsila. Flævatn er det største reguleringsmagasinet i Hemsedal.

Hemsil 1 er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal. I tillegg til vannet fra Flævatn er det også to bekkeinntak, Fagerdøla og Dyrja. De to aggregatene i Hemsil 1 er utstyrt med Francis-turbiner. Nedslagsfelt 225 km2 Tilsig 250 mill m3 Magasinkapasitet 205 mill m3 Driftstunnel lengde 15 km Fallhøyde 540 m Installert aggregat 2×35 MW Maksimal slukeevne 16 m3/sek Generatorer 2×39 MVA Transformatorer 2×50 kV Byggeår påbegynt 1957 Avsluttet bygging 1960