NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Harpefossen

Harpefossen

Harpefossen kraftverk ved Harpefoss i Sør-Fron kommune. Harpefossen kraftverk utnytter et fall på om lag 34 m i Gudbrandsdalslågen.

Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 480 GWh og installert effekt på 2 x 54 MW. Kraftverket gjennomgikk en betydelig oppgradering i 2015-2016.