NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Hammeren

Hammeren

Hammeren kraftverk var første vannkraftverk i Oslo. Anlegget er fortsatt i full drift, snart 120 år etter at det sto ferdig.

Hammeren var Oslos første vannkraftverk. Kraftverket er fremdeles i drift, selv om det i dag like mye er et kulturminne som en produksjonsenhet. Anlegget bærer på en historie om pionervirksomhet og modig ingeniørarbeid. Som E-COs eldste vannkraftverk står Hammeren for starten på en eventyrlig utvikling innen utnyttelse av naturens rene energi. Kraftverket utnytter fallet mellom Skjærsjøen og Maridalsvannet. Ved oppstart i 1900 hadde stasjonen seks aggregater, men disse ble erstattet med et stort aggregat i 1927. Rørgata ble skiftet i 2015. Hammeren – et kulturminne og et kraftverk (brosjyre) Nedslagsfelt 153,5 km2 Tilsig 116 mill m3 Magasinkapasitet 78,3 mill m3 Driftstunnel lengde 2,4 km Fallhøyde 108 m Installert aggregat 4,9 MW Maksimal slukeevne 6 m3/sek Generatorer 5,5 MVA Transformatorer 5,5/10,5 kV Byggeår påbegynt 1898 Avsluttet bygging 1900 Ombygging 1927