NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Gjuva

Gjuva

Gjuva er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Dette er et mindre kraftverk som ligger i Grøndalen, en sidedal til Hemsedal.

Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal. Kraftverket utnytter fallet fra Vavatn til elven Grøndøla. Vavatn er et rent senkningsmagasin, dvs. at det ikke har noen demning. Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en Pelton-turbin. Nedslagsfelt 40 km2 Tilsig 34 mill m3 Magasinkapasitet 34 mill m3 Driftstunnel lengde 1,5 km Fallhøyde 410 m Installert aggregat 10 MW Maksimal slukeevne 3 m3/sek Generatorer 11 MVA Transformatorer 11 kV Byggeår påbegynt 1956 Avsluttet bygging 1957