NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Fossheimfoss

Fossheimfoss

Fossheimfoss kraftverk ligger ved Røn i Vestre Slidre kommune. Kraftstasjonen utnytter fallet i Fossheimfossen på brutto 7 m i elven mellom Slidrefjorden og Strandefjorden i Begnavassdraget.

Kraftverket ble oppgradert i 2008. Midlere årsproduksjon etter oppgraderingen er 12 GWh. Det er installert ett aggregat på 1,9 MW, bestående av en Kaplanturbin med 160 omdr./min. med gear til 750 omdr./min. Turbinens kapasitet er 31 m3/s. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres ut på det lokale distribusjonsnettet. Fossheimfoss er et rent elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Ovenforliggende magasiner tappes i all hovedsak med basis i utnyttelse av Lomen og Faslefoss. Fossheimfoss utnytter det til enhver tid tilgjengelig vann begrenset til 31 m3/s. Fallhøyde 7 m Inst. aggregat 1,9 MW Midlere årsproduksjon 12 GWh Avsluttet bygging 1994