NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Einunna

Einunna

Einunna kraftverk utnytter et fall på 125 meter i elven Einunna, som er en del av Glommavassdraget. Kraftverket ligger i Folldal kommune i Hedmark.

Det ble bygget i 1955 og ombygget og modifisert i 1971. Installert effekt er 9,6 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 60 GWh. Kraftverket har tre reguleringsmagasiner: Fundin, Elgsjøen og Marsjøen. Vannet fra kraftverket overføres videre til Savalen gjennom en 4,5 km lang tunnel. Savalen er magasin for Savalen kraftverk. Det er Østerdalen Kraftproduksjon AS som eier kraftverket, men det driftes av E-CO Energi (tidligere Eidsiva Vannkraft).