NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Brekkefoss

Brekkefoss

Kraftverket er et lite kraftverk som i sin tid ble bygd for å gi kraft til Hemsil-utbyggingen. Kraften produseres ved å utnytte fallet i Brekkefossen i elven Grøndølas nedre del.

Brekkefoss er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal. Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en horisontal Francis-turbin. Kraftverket ble fullstendig rehabilitert i 2017 med nytt aggregat og kontrollanlegg. Nedslagsfelt 218 km2 Driftstunnel lengde 0,5 km Fallhøyde 38 m Installert aggregat 1,5 MW Maksimal slukeevne 4,5 m3/sek Generatorer 2 MVA Transformatorer 21 kV Byggeår påbegynt 1957 Avsluttet bygging 1957 Ombygget 2017