NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Bagn

Bagn

Kraftverket ligger ved Bagn i Sør-Aurdal. Bagn kraftstasjon utnytter fallet på 89 m mellom Aurdalsfjorden og Bagn. Det er installert to Francisaggregater, ett på 36 MW og ett på 39 MW.

Kraftverket eies med 80% av Skagerak Kraft og 20% av Storbrofoss Kraftanlegg DA, som igjen er eiet av Oppland Energi AS og Sør-Aurdal kommune. Fallhøyde 89 m Inst. aggregat 36+39 MW Midlere årsproduksjon 350 GWh Avsluttet bygging 1963 Oppgradert 2014