NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Aurland 5 (Reppa)

Aurland 5 (Reppa)

Reppa kraftverk er et lite kraftverk som ligger i Njukebotn ved Stonndalen og utnytter fallet fra Reppvatn til Viddalsvatn.

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Reppa kraftverk er et lite kraftverk som ligger i Njukebotn ved Stonndalen og utnytter fallet fra Reppvatn til Viddalsvatn. Kraftverket er bygd i tilknytning til Aurland 2 kraftverk. Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin. Nedslagsfelt 15 km2 Tilsig 25 mill m3 Magasinkapasitet 17 mill m3 Driftstunnel lengde 978 m Fallhøyde 439 m Installert aggregat 9 MW Maksimal slukeevne 3 m3/sek Generatorer 10 MVA Transformatorer 68/4,3 kV Byggeår påbegynt 1980 Avsluttet bygging 1983