NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Aurland 4 (Vangen)

Aurland 4 (Vangen)

Vangen kraftverk ligger ved Aurlandsvangen og utnytter fallet fra Vassbygdvatn til Aurlandsfjorden.

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Vangen kraftverk ligger ved Aurlandsvangen og utnytter fallet fra Vassbygdvatn til Aurlandsfjorden. Kraftverket er det siste i vannstrengen, og det er bare i drift om vinteren. Vinterproduksjonen i Vangen regulerer vannføringen i Aurlandselva, slik at den er uavhengig av kjøringen i Aurland 1. I 2001 ble Kaplan-turbinen i kraftverket oppgradert med nytt løpehjul. Dette ga en økt effekt på 3 MW. Nedslagsfelt 140 km2 Tilsig 158 mill m3 Magasinkapasitet 3 mill m3 Driftstunnel lengde 5417 m Fallhøyde 55 m Installert aggregat 38 MW Maksimal slukeevne 80 m3/sek Generatorer 42 MVA Transformatorer 35 kV Byggeår påbegynt 1976 Avsluttet bygging 1980/2001