NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Aurland 1

Aurland 1

Aurland 1 er E-COs største kraftverk, og Norges tredje største. Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner.

Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Aurland I er den nest siste kraftstasjonen i vannstrengen, og utnytter fallet fra Viddalsvatn til Vassbygdvatn.

Kraftverket har blitt bygd ut gradvis. Byggingen ble startet i 1969 og det første aggragetet ble satt i drift i 1973. I 1975 ble ytterligere et aggregat satt i drift, og i 1989 sto stasjonen ferdig med tre aggregater. Alle aggregatene er utstyrt med Pelton-turbiner. Mellom 2004 og 2006 ble alle de tre aggregatene oppgradert fra 225 til 280 MW. Det vil si totalt fra 675 MW til 840 MW.

Nedslagsfelt

56 km2

Tilsig

79 mill m3

Magasinkapasitet

196 mill m3

Driftstunnel lengde

3 km

Fallhøyde

870 m

Installert aggregat

3×280 MW

Maksimal slukeevne

112,5 m3/sek

Generatorer

3×300 MVA

Transformatorer

420/15,5 kV

Byggeår påbegynt

1969

Avsluttet bygging

1989

Modernisert

2004-2006