NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Aurland 1

Aurland 1

Aurland 1 er E-COs største kraftverk, og Norges tredje største. Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner.

Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Aurland I er den nest siste kraftstasjonen i vannstrengen, og utnytter fallet fra Viddalsvatn til Vassbygdvatn. Kraftverket har blitt bygd ut gradvis. Byggingen ble startet i 1969 og det første aggragetet ble satt i drift i 1973. I 1975 ble ytterligere et aggregat satt i drift, og i 1989 sto stasjonen ferdig med tre aggregater. Alle aggregatene er utstyrt med Pelton-turbiner. Mellom 2004 og 2006 ble alle de tre aggregatene oppgradert fra 225 til 280 MW. Nedslagsfelt 56 km2 Tilsig 79 mill m3 Magasinkapasitet 196 mill m3 Driftstunnel lengde 3 km Fallhøyde 870 m Installert aggregat 3×280 MW Maksimal slukeevne 112,5 m3/sek Generatorer 3×300 MVA Transformatorer 420/15,5 kV Byggeår påbegynt 1969 Avsluttet bygging 1989 Modernisert 2004-2006