NO EN

Våre kraftverk

Hafslund E-CO eier helt eller delvis over 80 kraftverk

Åkvisla

Åkvisla

Åkvisla kraftverk utnytter et fall på 122 meter i Moksa i Øyer kommune i Oppland.

Utløpet går i inntaksdammen til Moksa kraftverk. Installert effekt er 3,6 MW fra to francisturbiner. Årsproduksjon er 10 GWh. Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi og driftes av E-CO Energi (tidligere Eidsiva Vannkraft).