NO EN

Kontoradresser

Kontoradresser

Hovedkontor

Hafslund E-CO AS
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO
Besøksadresse: Harbitzalléen 5
E-post: post@hafslundeco.no
Org.nr. 920 596 509

Sentralbord: 24 11 65 00
Presse og media
Vakttelefon vassdrag: 951 82 022
- Kun vesentlige hendelser i vassdraget og spørsmål vedrørende regulering av magasiner og vannføring.

NB! Henvendelser vedrørende nett eller strømsalg kan rettes til hhv. Elvia eller Hafslund Strøm.

Hafslund E-CO Vannkraft AS (tidligere E-CO Energi)
Postboks 990 Skøyen
0247 OSLO
Org.nr. 976 894 677
Informasjon om e-faktura

Lillehammer

Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS
(tidligere Eidsiva Vannkraft)
Industrigt. 45
2619 Lillehammer

Org.nr. 887 396 752
Informasjon om e-faktura Innlandet

Aurland

Hafslund E-CO
Vassbygdi
(Direkte postadresse:
Postboks 63, 5741 Aurland)

Gol

Hafslund E-CO
Heradvegen 6
3550 GOL

Hol

Hafslund E-CO
Hovsvegen 191
3577 HOVET

Askim

Hafslund E-CO
Kykkelsrudveien 100
1815 ASKIM