NO EN

Nøkkeltall

Finansiell informasjon fra Hafslund E-CO

Hafslund E-CO AS ble etablert 4. juli 2018 med datterselskapene Hafslund AS og E-CO Energi Holding AS. Hafslund AS eier Norges største nettselskap Hafslund Nett AS, og E-CO Energi Holding AS eier Norges nest største kraftprodusent E-CO Energi AS.

Finansielle nøkkeltall* 2019 2018
Driftsinntekter 10 437 10 786
EBITDA 6 072 5 504
Driftsresultat (EBIT) 5 060 4 413
Resultat etter skatt 6 511 1 605
Resultat etter skatt justert for gevinst ved salg av Hafslund Nett 2 160 1 605
Netto rentebærende gjeld 10 340 14 293
Ansvarlige lån (ikke inkludert i netto rentebærende gjeld) 5 764 3 847
Egenkapital 33 107 16 501
Engasjert kapital 51 275 37 048
ROE (%) 7% 10%
ROCE (%) 10% 12%
Gjeld/EBITDA (x) 1,7 2,6
FFO/Gjeld (%) 34% 27%
Andre nøkkeltall
H2 - Totalt antall skader per million arbeidstimer 8,1 9,2
Produsert volum (TWh) ** 13,6 14,3
Oppnådd kraftpris (øre/kWh) 39,2 41,1


* Nøkkeltallene omfatter både videreført og avhendet virksomhet.
** Avvik fra normalproduksjon på 17 TWh skyldes lavere vanntilsig mot normalt og at Eidsiva Vannkraft kun inngår med produksjon i fjerde kvartal 2019