NO EN

Våre kraftverk

Våre enegiproduksjoner

Uvdal 2

Uvdal 2

Uvdal 2 kraftverk ligger like utenfor sentrum av Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. E-CO Energi eier 10 prosent av Uvdal 2 kraftverk. De resterende 90 prosent eies av Skagerak Kraft, som også drifter anlegget.