NO EN

Slik elektrifiserer vi Norge

Ny Energi

Slik elektrifiserer vi Norge

Ny Energi er et selskap i Hafslund E-CO-konsernet, med virksomhetsområde innovasjon og forretningsutvikling for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Det gjøres både gjennom interne, innovative prosjekter, og gjennom investeringer og aktivt eierskap i start-ups som ligger lengst fremme på sitt felt.

Hafslund E-CO tar mål av seg å være et av kraftbransjens mest innovative selskaper. Det betyr at konsernet skal lede an i arbeidet med å digitalisere den elektriske verdikjeden. Den elektriske verdikjeden vil i fremtiden kunne danne kjernen i infrastrukturen og bidra til å skape smarte byer, med smarte byggeplasser, smarte kollektivløsninger og tilrettelegge for en fornybar og fullelektrisk fremtid. Ny Energi spiller en sentral rolle i arbeidet med å sikre at Hafslund E-CO lykkes med sin ambisiøse ambisjon om å være en innovativ drivkraft i kraftbransjen.

Ny Energi ønsker å delta i hele den elektriske verdikjeden og har tro på at det er stordriftsfordeler innen drift og eierskap av elektrisk infrastruktur. Selskapet jobber kontinuerlig med å teste og utvikle nye forretningskonsepter, og å lete etter gode og nyskapende investeringsobjekter.

Forretningskonseptene Ladeklar og Hafslund Rådgivning er lansert i markedet i 2019, og det er i tillegg inngått en intensjonsavtale med Oslo Havn om å etablere et felles selskap for å bygge, eie og drifte nullutslippsløsninger i havneområdene i Oslo. Ny Energi jobber også med prosjekter som inkluderer gatelyslading, elektrifisering av kollektivtransport og lokal produksjon og lagring av energi ved bruk av sol, hydrogen og batterier.

Hafslund Rådgivning tilbyr rådgivning innen bærekraftig utrulling av elektrisk infrastruktur og nye energiløsninger.

Ladeklar bygger og drifter infrastruktur for elbillading i sameier og borettslag, og har ved inngangen til 2020 inngått kontrakter som omfatter over to tusen parkeringsplasser, i tillegg til en kontrakt for drift av 100 ladebokser i et kontorbygg sentralt i Oslo.