NO EN

Slik elektrifiserer vi Norge

Ny Energi

Hafslund E-CO utnytter kompetansen i konsernet til å skape nye vekstmuligheter. Vi investerer i innovative selskaper med en sterk teknologikomponent, som kan bidra til å muliggjøre Hafslund E-COs visjon: en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Hva kan vi tilby?

Vi tilbyr et industrielt partnerskap hvor vi utnytter ressurser og kunnskap i Hafslund E-CO-konsernet, slik at samarbeidet blir verdiøkende for begge parter. Vi er en industriell partner som gjennom samarbeidet vil være involvert i utviklingen av ditt selskap. Vi vil utnytte vår kompetanse om energibransjen, markedet og aktuell teknologi til å jobbe proaktivt med alle våre investeringer. Med Norges største nettselskap og Norges nest største kraftprodusent i ryggen, har vi en unik kompetanse å bidra med.

 • Vi kan være en trygg havn for å teste ut produkter og løsninger gjennom pilotprosjekter.
 • Vi kan være en stor og spennende kunde på markedsmessige vilkår når det er relevant.
 • Vi tilbyr kapital til investeringer i vekst og produktutvikling for tidligfase-selskaper.
 • Vi har en sterk og trygg merkevare.
 • Hafslund E-CO-konsernet har røtter 130 år tilbake i tid, vi tenker langsiktig i alle våre investeringer, og vi har et stort nettverk.

Hvordan arbeider vi?

Hafslund E-COs verdier innebærer å være åpen, ansvarlig og nyskapende. Det reflekterer hvordan vi investerer og arbeider med våre samarbeidspartnere. Vi har en løsningsorientert og fleksibel tilnærming til samarbeid, og vil være en langsiktig investor. Vi tilpasser våre investeringskrav til det enkelte selskap og selskapets kontekst. Vi har forståelse for at forretning må bygges sten for sten, og at det kan ta tid før bunnlinjen utvikler seg positivt.

Hva ser vi etter?

Vi ser etter virksomheter som kan bidra til vår visjon om en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Våre fokusområder er:

 • Distribuert fornybar energi, distribuert produksjon og lagring av fornybar energi.
 • Teknologi til energibransjen innenfor områdene kraftproduksjon og drift av kraftnett, samt tjenester i forbindelse med dette.
 • Smart infrastruktur og smarte byløsninger, herunder elektrifisering og digital infrastruktur utviklet for fremtidens byer.
 • Smarte styringssystemer, herunder teknologi som muliggjør smartere styring av og kommunikasjon i strømnettet.

Vi ser etter selskaper som:

 • Løser reelle utfordringer for kunden.
 • Har en sterk teknologikomponent.
 • Har sterkt forretnings- og vekstpotensial.
 • Har et tydelig motivert og kompetent team.

Vi investerer både i mindre selskaper som er i en tidlig oppstartsfase og i mer modne selskaper.

Kontakt oss

Victoria Lervik

Victoria Lervik

Leder strategi og forretningsutvikling

E-post