NO EN

For en fornybar og fullelektrisk fremtid

Hver dag går Hafslund E-COs mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid.

Lær hva vi gjør

Ren og ansvarlig kraftproduksjon

100 prosent av Hafslund E-COs produksjon er vannkraft. I tillegg til å bidra med sikker og fornybar kraftforsyning skaper virksomheten arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.

Se våre kraftverk

Vår kraftproduksjon
100%

Ren energi

80

Kraftverk

450

Ansatte

17 400 000 000

Produksjon i kWh

789 000 000

Kroner bidratt til
vertskommuner i 2019

Elektrifisering av Norge

Gjennom våre prosjekter, rådgivningstjenester og Ladeklar leverer Hafslund E-CO elektrifiseringstjenester til hele Norge. Vårt tjenestetilbud strekker seg fra beboere i borettslag til store havneprosjekter.

Våre elektrifiseringsløsninger

Våre elektrifisieringstjenester

Koronaviruset – tiltak i Hafslund E-CO

Hafslund E-CO har som kraftprodusent iverksatt en rekke tiltak for å kunne opprettholde trygg kraftforsyning i en situasjon hvor tilgang på elektrisitet vil være kritisk viktig for hele befolkningen.

Koronaviruset – tiltak i Hafslund E-CO

Mikroskopbilde av koronaviruset. Foto: CDC, Alissa Eckert